בלוג פורומים השבוע אינדקס אופנה יוגה גברים וצירים היום שאחרי הצילו צירים תזונה מאמרים חדשות ראשי
 

אין כמו בבית - המניעים המובילים נשים בישראל לבחור בלידת בית מתוכננת

התקציר ובעקבותיו עבודת המאסטר המרשימה שכתבה העובדת הסוציאלית נעמה שובל לקראת קבלת התואר השני שלה בעבודה סוציאלית. עבודתה של שובל סוקרת את המניעים המובילים נשים בישראל לבחירה בלידת בית מתוכננת ואת הקשיים העולים מבחירה זו במהלך ההיריון, הלידה ולאחריהם. המחקר האקספלורטיבי כולל ראיונות עומק של 15 יולדות בית ואת ניתוח הממצאים שעלו מהם על פי תיאוריות פמיניסטיות, תיאוריות שליטה ותיאוריות ההתקשרות.

 גרסת הדפסה   
 
מאת: נעמה שובל*

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

תוכנית המוסמך

האוניברסיטה העברית בירושלים

 

"אין כמו בבית"

 

המניעים המובילים נשים בישראל לבחירה בלידת בית מתוכננת והקשיים העולים מבחירה זו במהלך ההיריון, הלידה ולאחריהם. 

 

חיבור זה מוגש כעבודת גמר לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית על ידי  נעמה כהן-שובל

 

בהנחייתה של פרופ' רות לנדאו

 

נובמבר 2007

 

תוכן העניינים                                                                                                            עמוד

1. סקירת ספרות תיאורטית ומחקרית......................................................................... 4

1.1 הלידה........................................................................................................................4

1.2 לידה ופמיניזם..............................................................................................................5

1.3 משמעות הלידה עבור האישה .........................................................................................6

1.4 הלידה בראי ההיסטוריה.................................................................................................9

1.5 הלידה כחוויה רב תרבותית ...........................................................................................10

1.6 לידה בבית חולים.........................................................................................................13

1.7 לידה בבית.................................................................................................................16

1.8 לידות בית מתוכננות בעולם- סקירה מחקרית....................................................................17

1.9 לידות בית מתוכננות בישראל........................................................................................19

1.10 לידות בית מתוכננות בישראל- סקירה מחקרית...............................................................21

1.11 סיכום ...................................................................................................................21

1.12 שאלות המחקר........................................................................................................22

 

2. מתודולוגיה.......................................................................23

2.1 מערך המחקר.............................................................................................................23

2.2 אוכלוסיית המחקר.........................................23

2.3 שיטת הדגימה ...........................................24

2.4 כלי המחקר.............................25

2.5 שיטת ניתוח הנתונים....................................................................................................26

2.7 תוקף ומהימנות המחקר................................................................................................28

2.8 מגבלות המחקר..........................................................................................................29 

3. ממצאי המחקר..........................................30  

3.1 מאפייני הנשים הבוחרות בלידת בית, אופן החשיפה שלהן לאפשרות זו, וחוויית הלידה בבית ...........31               

3.2 המניעים המובילים לבחירה בלידת בית מתוכננת......................................................................41         

3.3  קשיים העולים מבחירה בלידת בית מתוכננת...........................................................................86  

 

4.דיון בממצאי המחקר...............................................................................................103

       4.1 דיון במאפייני הנשים הבוחרות בלידת בית, אופן החשיפה שלהן לאפשרות זו  ולחוויית הלידה ........... 104

       4.2 דיון במניעים המובילים לבחירה בלידת בית מתוכננת...................................................................105 

       4.3 דיון בממצאים הנוגעים לקשיים העולים מבחירה בלידת בית מתוכננת..............................................111

 

5. השלכות המחקר......................................................................................................116

5.1 השלכות המחקר המיועדות לעוסקים בתחום לידות הבית................................................................116

5.2 השלכות המחקר הנוגעות למדיניות הציבורית בתחום לידות הבית בישראל........................................118

5.3 המלצות לעריכת מחקרים נוספים..............................................................................................118

6. רשימת מקורות........................................................................................................120 

7. נספחים...................................................................................................................127

מענה משרד הבריאות מיום 25.8.05 לבקשת מידע בנושא לידות בית מתוכננות בישראל.................. עמ' 128

פקודת המיילדות – קטעים נבחרים..........................................................................................עמ' 129

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה 1995................................................................... עמ' 131

הצעת חוק מרשם האוכלוסין. תיקון מס' 10 (הוכחת אמהות) התשס"ו 2005.................................. עמ' 137

תת הוועדה בנושא לידות בית בישראל, אוקטובר 2003 .............................................................עמ' 139

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא לידות בית......................................................................... עמ' 148

חוזר מנכל משרד הבריאות בנושא מלווה בלידה....................................................................... עמ' 149

אמה"י – ארגון מיילדות הבית בישראל................................................................................... עמ' 150

מדריך ראיון......................................................................................................................עמ' 151

 

תקציר

לכל תרבות ותרבות ישנה התייחסות ייחודית לחוויית הלידה, המלמדת על החברה וערכיה ומשפיעה על האופן והמיקום של התרחשותה. בישראל, מתרחשות כ- 140,000 לידות בשנה. כבשאר החברה המערבית, רוב הלידות מתרחשות בבתי חולים וההתייחסות ללידה היא כאל אירוע רפואי שצריך לנהל בפיקוח משום הסיכונים הרבים הכרוכים בו. יחד עם זאת, כל מיילדת מוסמכת שהנה בעלת רישיון יילוד ישראלי, רשאית ליילד נשים בכל מקום- גם בביתן. הגישה העומדת בבסיסה של לידת הבית המתוכננת, מתייחסת ללידה כאירוע טבעי ומשמעותי שאינו מצריך התערבות רפואית ולכן צריך להתנהל בסביבתה הטבעית של היולדת - בביתה, בליווי מיילדת ובנוכחות דמויות משמעותיות. 

על אף שמחקרים קודמים בעולם מצאו שלידות בית מתוכננות בפיקוח מיילדת הנן בטוחות לפחות כמו לידות בבית חולים עבור נשים בריאות בהיריון בסיכון נמוך, עמדתו המוצהרת של משרד הבריאות בישראל היא שלידה בבית הנה מסוכנת ויש להעדיף לידה בבית חולים. קיימת הערכה כללית במשרד הבריאות, שבישראל מתרחשות בין 400 ל-300 לידות ביתיות מתוכננות בשנה מתוך כלל הלידות. 

לידות אלה מתרחשות בדרך כלל בבית היולדת ובנוכחותה של מיילדת, אחת מ- 13 מיילדות בית, חברות ארגון אמה"י (ארגון מיילדות הבית בישראל). תופעת לידות הבית המתוכננות מעוררת דיון ציבורי וקולות רבים נשמעים בגנות הנשים הבוחרות ללדת בבית ורואים בהן נשים חסרות אחריות המסכנות את ילדיהן ואת עצמן. מטרת מחקר זה, היא לבדוק מהם המניעים המובילים נשים אלו ללדת בביתן. 

היות וחקר לידות הבית בארץ מצוי בראשיתו, מערך המחקר הנו איכותני בגישה אקספלורטיבית- ונערך באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים, של 15 נשים שילדו לפחות ילד אחד בלידת בית. הראיונות שוקלטו, קודדו ונותחו לקטגוריות ולתמות מרכזיות ומשותפות ולאחר הניתוח והקידוד הועברו למרואיינות לקבלת משוב. 

ממצאי המחקר מעידים שמניעי הנשים הישראליות הבוחרות בלידת בית נובעים משני מניעי על: רצון לשליטה על תהליך הלידה ותפיסת הלידה כאירוע טבעי ולא כאירוע רפואי. בנוסף, זוהו תתי מניעים המובילים לבחירה בלידת בית: רצון להיכרות מקדימה עם המיילדת ועם סביבת הלידה, רצון לתמיכה רגשית משמעותית ולפרטיות בלידה, ורצון לשמירה על חופש בחירה בלידה והימנעות מהתערבויות רפואיות במהלכה. 

גם חוויית לידה קודמת לא מספקת או טראומטית בבית חולים ותפיסת ההורות ויצירת הקשר הראשוני עם התינוק זוהו כמניעים המובילים ללידת בית. הממצאים נותחו על פי תיאוריות פמיניסטיות, תיאוריות שליטה ותיאוריות ההתקשרות,  בהקשר למציאות הישראלית וחיזקו ממצאי מחקרים קודמים שנערכו בעולם בנושא זה. 

לממצאים השלכות על הפרקטיקה והמדיניות הציבורית הקיימת בתחום לידות הבית המתוכננות בישראל. יחד עם זאת, זהו מחקר גישוש ראשוני העשוי לשמש בסיס למחקרים נוספים שיעמיקו בהיבטים נוספים הנוגעים לתופעה זו בכדי לעודד פיתוח שירותים מתאימים, שינויים נדרשים בחקיקה ובקרה ופיקוח.

  

לעבודת המאסטר של עו"ס נעמה שובל 'אין כמו בבית'

*נעמה שובל היא עובדת סוציאלית מוסמכת (
M.S.W), חוקרת בתחום ההריון והלידה, מתמחה בתמיכה, ייעוץ וטיפול רגשי סביב ההריון והלידה, המעבר להורות, קשיי פריון, אובדן הריון, לידה טראומטית. טל. בבית 03-7361627

 
 

הרשמה לניוזלטר

קבלו עדכונים והטבות
כל ראשון לחודש למייל
דואר אלקטרוני
שם
 
לגיליונות קודמים
לאינדקס לידה - הגדול במדינה
כל הזכויות שמורות לאמנות הלידה © יצירת קשר     תקנון ותנאי שימוש