www.leida.co.il   
 

קיסרי פרופילקטי אינו מונע לחלוטין כליאות כתפיים

 מאת: אילנה שמש, לפי פרסום בירחון לרפואת פריון*

ביצוע ניתוח קיסרי המבוד\סס על הערכות משקל אל-קוליות, עשוי למנוע חלק, אך לא את כל המקרים של כליאת כתפיים בלידה - כך עולה מתוצאות מחקר שנערך על-ידי חוקרים ישראלים בביה"ח `שיבא` בתה"ש.
המחקר, שנערך בניהולו של דר` סלים קיס מ`שיבא`, בחן באופן רטרוספקטיבי מקרי כליאת כתפיים שהיו במקום בין השנים 1996-1999.
בסך הכל נרשמו 56 מקרים מתוך 24,000 לידות. 8 מקרים הסתיימו בלא שהיה נחוץ להפעיל טכניקה כלשהי לחילוץ וב-35 מקרים, יילדו המיילדות בלבד (מול 27 בהן נדרשו לעזרת רופאים). פחות ממחצית מהיילודים שכתפיהם נכלאו (20), התבררו כבעלי משקל הגבוה מ-4 ק"ג, מה שמלמד שאפילו לו בוצעו ניתוחים קיסריים בכל אחד מהמקרים, עדיין היו מתרחשות 36 כליאות. 7 מקרים בלבד היו מתגלים בהתבסס על הערכות משקל מוקדמות של 4 ק"ג ויותר, בעזרת אולטרסאונד.
עוד נמצא במחקר כי אחד התינוקות נפטר לפני הלידה, 12 יילודים סבלו משיתוק ע"ש ארב, ולאחד מהם נגרם בנוסף שבר בעצם הבריח.

*המאמר פורסם בחודש אוקט` 2001 בירחון JORNAL OF RPRODUCTIVE MED. 2001. 46;583-588
תורגם ותומצת ע"י אילנה שמש