www.leida.co.il   
 

אירועים, כנסים, ימי עיון והשתלמויות למקצועני לידה: דולות, מדריכות הכנה ללידה ונשים הרות

 מאת: 

אירועים בחודש פברואר מסביב ללידה בישראל

נפתחת ההרשמה ליום הפתוח לקראת קורס משולב להכשרת דולות ומדריכות להכנה ללידה בשנה אחת מטעם ביה"ס אמנות הלידה ודולות
שיחל באוקטובר 2008 במכללת לוינסקי לחינוך בת"א. ביה"ס 'אמנות הלידה ודולות' פותח קורס ייחודי מקיף ואיכותי להכשרת דולות ומדריכות הכנה ללידה בשנה אחת. הקורס יועבר על ידי מיטב המרצים ומקצועני הלידה המובילים בישראל. שיטת הלימודים ייחודית ומאמנת לתוצאות מהרגע הראשון. פרטים נוספים בנושא הרשמה, שכ"ל ועוד באתר האינטרנט שלנו.